Krympplast

Krympplast - shrink art - shrink plastic som går att stämpla på.